Домофони и домофонни системи с високо качество произведени в България!

Домофонните системи се делят основно на аудио и видео домофонни системи. Този вид системи създават разговорни и/или визуални връзки между живущите и посетителите на дадена сграда и/или с нейния портиер. Те позволяват и дистанционно отваряне на входната врата, ако същата е снабдена с електрически насрещник на бравата си. Домофонните системи се състоят от три основни възела:
− домофонно табло, поставено на входа на сградата
− домофонна централа
− индивидуални аудио или видео апартаментни домофони

Домофонната система се захранва от електрическа мрежа с напрежение ~220 V, подавано към домофонната централа. Поради тази причина домофонната централа обикновено се монтира в главното ел. табло на сградата.

При наличие на външен посетител на дадена сграда, чрез натискане на бутон от входното домофонно табло се изпраща повиквателен сигнал (позвъняване) към съответния етажен апартаментен домофонен апарат.  Чрез вдигане на слушалката на апартаментния домофон или включване на видео домофона се осъществява необходимия двупосочен разговор между посетителя и живущия в апартамента.

Входен домофонен модул с 2 бутона

Входен домофонен модул с 2 бутона

Модел: ДАБ2

Входен домофонен модул с 2 бутона и с разговорно устройство. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на...

Разгледай продукта
Входен домофонен модул с 4 бутона

Входен домофонен модул с 4 бутона

Модел: ДАБ4

Входен домофонен модул с 4 бутона и разговорно устройство. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на...

Разгледай продукта
Входен домофонен модул с 6 бутона

Входен домофонен модул с 6 бутона

Модел: ДАБ6

Входен домофонен модул с 6 бутона и с разговорно устройство. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на...

Разгледай продукта
Входен домофонен модул с 8 бутона

Входен домофонен модул с 8 бутона

Модел: ДАБ8

Входен домофонен модул с 8 бутона и с разговорно устройство. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на...

Разгледай продукта
Входен домофонен модул с 12 бутона

Входен домофонен модул с 12 бутона

Модел: ДАБ12

Рзширителен модул без разговорно устройство за разширяване на системата според броя апартаменти във входа.

Входните домофонни табла, производство на...

Разгледай продукта
Едномодулна рамка за външен монтаж ДАОВ1

Носеща рамки за външен монтаж

Модел: ДАОВ1 - носеща рамка за един входен домофонен модул

Модел: ДАОВ2 - носеща рамка за два входни домофонни модула

Модел: ДАОВ3 - носеща рамка за три входни домофонни модула...

Разгледай продукта
Рамка за вграден монтаж ДАР1

Носещи рамки за вграден монтаж

Модел: ДАР1 - носещи рамка за един входен домофоннен модул

Модел: ДАР2 - носещи рамка за два входни домофонни модула

Модел: ДАР3 - носещи рамка за три входни домофонни модула...

Разгледай продукта

Аудио домофон

Модел: АД-03П

Ауидо домофон със слушалка с един бутон, светлинна индикация и превключвател за усилване на звъненето.

Домофонният апарат "Балканбит" се използва както при системите...

Разгледай продукта

Аудио домофон

Модел: АД-02Д

Ауидо домофон със слушалка с два бутон.

Домофоните "Балканбит" се използва както при системите на свързване "3 + 1", така и при системите "5 + 1", които понякога се...

Разгледай продукта

Домофонна централа

Модел: ДЦ02

Домофонната централа, производство на фирма "Балканбит", е предназначена да изпрати повикване към избран от домофонното табло абонат, да изгради двупосочна разговорна връзка...

Разгледай продукта