Входен домофонен модул с 8 бутона
Входен домофонен модул с 8 бутона

Модел: ДАБ8

Входен домофонен модул с 8 бутона и с разговорно устройство. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на потребителите, които могат да се включват в домофонната система. Всяко входно домофонно табло се състои от домофонен модул с разговорно устройство и съответния брой разширителни домофонни модули. Това позволява гъвкаво и икономически най-изгодно да се обслужват голям брой потребители. Вижте примерните снимки!

Входните домофонни табла, производство на фирма "Балканбит", са предназначени да осъществяват повикване и двустранна разговорна връзка между посетителите на дадена сграда и нейните обитатели. Обикновено те се монтират на входа на дадена сграда непосредствено до входната ú врата.

Домофонните табла "Балканбит" се изграждат чрез два конструктивни елементи:
1) входни домофонни модули, върху които са разположени имената и бутоните за позвъняване към отделните ползватели (апартаменти) на системата;
2) носеща рамка, закрепвана върху стената, в която се поставят входните домофонните модули.

Домофонните модули на свой ред, в зависимост от броя и вида на бутоните за позвъняване, са разработени в различни серии.

Във входното домофонно табло може да бъде вграден RFID четец за безконтактно отключване на входната врата на сградата посредством потребителски RFID чип или карта. Така се въвежда контрол на влизането в сградата, в която свободният достъп е ограничен.

Tabs