Модел: ДАБР

Към всеки входен домофонен модул с клавиатура (модел: ДАБК) се инсталира разширителен модул (модел: ДАБР). Разширителния модул служи за свързване на входното домофонно табло с всеки апартаментен домофон (слушалка).

Tabs