Модел: ДАБР

Към всеки входен домофонен модул с клавиатура се инсталира разширителен модул. Разширителния модул служи за свързване на входното домофонно табло с всеки апартаментен домофон (слушалка).

Tabs