Едномодулна рамка за външен монтаж ДАОВ1
Двумодулна рамка за външен монтаж ДАОВ2
Тримодулна рамка за външен монтаж ДАОВ3
Едномодулна рамка за външен монтаж ДАОВ1
Двумодулна рамка за външен монтаж ДАОВ2
Тримодулна рамка за външен монтаж ДАОВ3

Модел: ДАОВ1 - носеща рамка за един входен домофонен модул

Модел: ДАОВ2 - носеща рамка за два входни домофонни модула

Модел: ДАОВ3 - носеща рамка за три входни домофонни модула

Носещите рамки за домофонните модули са разработени в три размера – за монтиране в тях на 1, 2 или 3 домофонни модули, което позволява общият брой на потребителите да стигне до 45. При по-голям брой потребители е необходимо да се постави допълнителна носеща рамка. По отношение на начина на монтаж, този тип носещата рамка е за директно поставяне върху стената.

Tabs