Модел: ДАБК

Домофонната система с клавиатура на фирма "Балканбит" е предназначена за изграждане на двупосочни разговорни връзки между живущите и посетителите на дадена сграда и при необходимост чрез нея дистанционно да се отваря входната врата на сградата. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на потребителите, които могат да се включват в домофонната система. Системата използва домофонна инсталация за свързване, съставена от 4 проводника (3 общи + 1 индивидуален към всеки домофонен апарат) с диаметър на проводниците (d) 0,5 mm. Този начин на свързване позволява удачно да се съчетаят предимствата на аналоговите домофонни системи с тези на цифровите по отношение на функционалност, цена, монтаж и експлоатиране.

Входните домофонни табла с клавиатура, производство на фирма "Балканбит", са предназначени да осъществяват повикване и двустранна разговорна връзка между посетителите на дадена сграда и нейните обитатели. Обикновено те се монтират на входа на дадена сграда непосредствено до входната ú врата.

Домофонните табла "Балканбит" се изграждат чрез три конструктивни елементи:
1) входен домофоннен модул с клавиатура за избиране на индивидуални абонати, LCD екран за изписване на номерата на апартаментите/абонатите и разговорно устройство;

2) носеща рамка, закрепвана върху стената, в която се поставят входните домофонните модули;

3) Захранващ блок.

Във входното домофонно табло с клавиатура може да бъде вграден RFID четец за безконтактно отключване на входната врата на сградата посредством потребителски RFID чип или карта. Чрез ограничение на свободния достъп във входа се въвежда по-голям контрол и сигурност за всички живущи. 

Tabs