Входен домофонен модул с 12 бутона

Модел: ДАБ12

Рзширителен модул без разговорно устройство за разширяване на системата според броя апартаменти във входа.

Входните домофонни табла, производство на фирма "Балканбит", са предназначени да осъществяват повикване и двустранна разговорна връзка между посетителите на дадена сграда и нейните обитатели. Обикновено те се монтират на входа на дадена сграда непосредствено до входната ú врата.

Домофонните табла "Балканбит" се изграждат чрез два конструктивни елементи:
1) входни домофонни модули, върху които са разположени имената и бутоните за позвъняване към отделните ползватели (апартаменти) на системата;
2) носеща рамка, закрепвана върху стената, в която се поставят входните домофонните модули.

Домофонните модули на свой ред, в зависимост от броя и вида на бутоните за позвъняване, са разработени в различни серии.

Във входното домофонно табло може да бъде вграден RFID четец за безконтактно отключване на входната врата на сградата посредством потребителски RFID чип или карта. Така се въвежда контрол на влизането в сградата, в която свободният достъп е ограничен.

Tabs