Стълбищен автомат Балканбит

Модел: СА02

Стълбищният автомат "Балканбит" модел: СА02 е предназначен да включва и автоматично да изключва стълбищно осветление в жилищни и производствени сгради. Автоматът се задейства при натискане на бутон (Б). След изтичане на определено време той автоматично изключва стълбищното осветление.

Tabs