Реле за време Балканбит

Модел: РВБ

Релето за време, производство на фирма "Балканбит", е предназначено да предостави допълнителна възможност за отваряне на входните врати на сгради, снабдени с домофонни системи "Балканбит". Това се осъществява с помощта на монтирането на допълнителен бутон Б откъм вътрешната страна на входната врата на сградата. Самото реле за време се монтира на подходящо място, най-често в главното ел. табло на сградата. То се свързва електрически с централата (ДЦ) на домофонната система на сградата (тип "Балканбит") и насрещника на ел. брава на входната врата.

Tabs