Паста флюс

Модел: паста (флюс) 40 гр.

Специално разработена, некорозивна, средно активна паста (флюс) за ръчно запояване на медни, платинени повърхности и детайли в областта на електрониката, електротехниката и т.н. Предлаганият флюс е от класа флюсове, отговарящи на немски стандарт DIN 8511 (F-SW-26)