Контрол на достъп с дистанционно за асансьор 1
Контрол на достъп с дистанционно за асансьор 2
Контрол на достъп с дистанционно за асансьор 1
Контрол на достъп с дистанционно за асансьор 2

Модел: BB-PCBR

Самостоятелна система (платка) за контрол на достъп с възможност за прогамиране от дистанционно управление. Осигурява контрол на достъп до входове и асансьори посредством RFID карти, чипове. Изключително лесно програмиране чрез мастар карти и дистанционно управление. Изключително подходящ за контролиране и ограничаване на достъпа до - входове на жилищни блокове, асансьори, помещения и офис сгради. Лесен за вграждаен в асансьори и домофонни табла.

Функция на клемите:
4 изводен куплунг
12V (Червен проводник) +12 VDC захранващо напрежение
GND ( Черен проводник) -12 VDC захранващо напрежение
COM (Син проводник) общ контакт на релето
NO (Бял проводник) NO нормално отворен контакт на релето

Допълнителни клеми:
OPEN Бутон принудително задействане
NC нормално затворен контакт на релето

Tabs