Контролер за четири разклонения на линия dbc4a

Модел: DBC-4

4-портов дистрибутор за управление на разклоненията представлява разпределител на DT системата с 4 изхода, за топология в системата тип „звезда“ при свързване на аудио и видео домофони в апартаментите.

Tabs