Захранващ блок с вграден DPS модул pc6a

Модел: PC6

Захранване с вграден DPS модул (разделител на двупроводната комуникационна линия) за системи с по-малък брой абонати (до 10 абоната).

Tabs