Домофонна централа
Домофонна централа

Модел: ДЦ02

Домофонната централа, производство на фирма "Балканбит", е предназначена да изпрати повикване към избран от домофонното табло абонат, да изгради двупосочна разговорна връзка между посетител и абонат и при натискане на бутон върху апартаментния домофон от абоната да задейства ел. насрещника на входната врата на блока. Централата е едно или двутонална и работи с всички видове апартаментни домофонни апарати със заземен минус и усилвател на микрофона, свързани с домофонното табло на входа на сградата по схемата "3 + 1" или по схема "5 + 1" (за стари, вече неизползвани масово системи). Домофонната централа захранва осветлението на входните табла с променлив ток (клемореди 3-4), и при необходимост осъществява функцията "контрол на достъпа" (клеморед 12). Повикването към апартаментния домофон се изпраща от един генератор с една мелодия. При необходимост от две мелодии, може да бъде монтиран втори генератор с мелодия, различна от първата. На домофонната централа е поставена маркировка за един генератор (клеморед 10) или два генератора (клемореди 10 и 11).

Tabs