Видео балун

Модел: BB-VB1

Видео балуните, макар и причислявани към групата на аксесоарите, са задължителен елемент от изграждането на система за видеонаблюдение. Балун трансформатора или повече познат като видео балун служи за а пренос на видеосигнал по UTP и FTP кабели. Основното им предназначение е да съгласуват импедансите (75 към 100 ома) между източника (камери за видеонаблюдение) и приемника (видеорекордер) на видеосигнал и преносната среда (кабели с усукана двойка - UTP / FTP).

Tabs