Безоловен тинол със сребро 2 мм 500 гр.

Модел: Sn96,5Ag3Cu0.5 -  2 mm 500 гр.

Tabs