Безоловен тинол със сребро 0,8 мм 500 гр.
Модел: Sn96,5Ag3Cu0.5 -  0.80mm 500 гр.

Tabs