Безконтактна карта 125 kHz

Модел: CR80

Безконтактна карта 125 kHz (EM4200) ISO за системи за контрол на достъп.

Tabs