Турникет Пътека 1
Турникет Пътека размери
Турникет Пътека 1
Турникет Пътека размери

Модел: BB-105

В основата на конструкцията му е подвижна въртяща се глава, със закрепени под ъгъл три преградни пръта (щанги). Между две прегради едновременно може да се намира само един човек. Трираменният турникет представлява електромеханично устройство, което след разрешение за преминаване се задвижва и човек може ръчно да завърти щангата до следващата начална позиция. Съществуват и някои модели, при които преградата се задвижва допълнително от вграден двигател, така че да се улесни придвижването на ползвателя.

Според изискванията за пожарна и аварийна безопасност в сградите, на всички места, където има струпване на големи групи хора (например офиси, производствени предприятия, театри, кина и т.н.), трябва да се обезпечи възможност за бързото им извеждане в случай на възникване на пожар или други аварийни ситуации. И ако на входа на посочените сгради са инсталирани турникети, тогава при тях трябва да е предвиден режим за безпрепятствено напускане на сградата, който се нарича антипаник. Този режим задължително присъства при автоматичните портали и тези от преграден тип. 

Наличие на “антипаник” режим.

Възможност за регулиране на скоростта за превъртане на рамената (превъртане без удар и вибрации).

Заключва се автоматично след завъртане на трираменника.

Светодиоден дисплей със зелени стрелки, оказващи разрешената посока за преминаване.

Висока пропускателна способност- 40 човека в минута.

Подходящ за външен и вътрешен монтаж.

Tabs