Допълнителен панел с 24 бутона EP11-D24

Модел: VT EP11S/D24

Разщирителен входен домофонен панел, в зависимост от броя на бутоните за позвъняване (апартаментите) във входа.

Tabs