Модел: EP11S/D24

Разщирителен входен домофонен панел с 24 бутона за избор на абонат.

Tabs