Модел: EP11S/S12

Разщирителен входен домофонен панел с 16 бутона за избот на абонат.

 

Tabs