Контролер ICON130 2

Модел: BB-130


Мултифункционален контролер с разнообразно приложение. Комбинацията контрол на достъп с автоматика без логика е много подходяща за апартаменти, къщи, малки и големи офиси, административни сгради, производствени предприятия и др. С помощта на централизиран софтуер имате възможност за отчитане на работно време, създаване на потребителски групи за достъп, създаване на платени групи за достъп, e-map функция за следене и управление на всички входове и изходи, управление на фитнеси, танцови зали, платени паркинги и други платени услуги.

Контролера има възможност за управление на 4 врати с едностранен контрол, 1 врата с двустранен и 2 врати с едностранен контрол или 2 врати с двустранен контрол на достъп. Разполага със стандартизирани входове за четири четеца, които имат възможност за работа в режим с карта, ПИН код, карта + работен код, биометрични четци или комбинация от тях. Големия брой входове и изходи, които имат възможност да се активират по предварително зададен график или вследствие на подадени данни от DALLAS 1-W датчици правят устройството подходящо за контрол и автоматизация на различни процеси и устройства.(опция : i-buttons, температурни датчици, RH датчици, A/D конвертори и др.).Поддържа функция глобален antipassback, която позволява да се дефинират множество точки на даден обект при, които не може да се осъществят две последователни влизания в дадена зона, без между тях да е имало излизане.

Във връзка с обслужването на системата контролерът работи в няколко режима – самостоятелен без връзка с компютър, самостоятелен с връзка с компютър с мрежова USB (опция). При самостоятелния режим на работа добавянето и изтриването на картите се осъществява посредством Мастер карта, която се активира първоначално чрез потребителски софтуер. В режим с комуникация имате възможност да използвате RS 485 комуникация за връзка с до 253 устройства свързани в шина RS 485. Другия вариант е да използвате допълнителен USB модул за вграждане и да конвертирате RS 485 директно в USB.

Всички настройки се извършват с помощта на платен или безплатен софтуер, които допринасят за ползване на допълнителни функции, описани във спесификациите на контролера.

Tabs