Захранване за контрол на достъп Балканбит

Модел: ЗКДБ

Монтира се към стена или метална конструкция, което става със стандартна еврошина и заключваща скоба (палец). От долната страна на корпуса има 7-позиционен клеморед. Към всяка от клемите се подвежда проводник с цвят, показан на етикета на адаптера, както следва:

  • два жълти – проводници за ел.насрещник;
  • червен – плюс на напрежение = 12 V;
  • син – минус на напрежение = 12 V;
  • черен – команден проводник за включване на ел.насрещника.

Внимание! Към останалите две клеми се подвежда захранващо напрежение ~ 220 V, което е означено с надпис в червено.

Tabs