Електромагнитен насрещник TESLA

Модел: Tesla 11

Електромагнитен насрещник - нормално отворен. При подаване на напрежение се отваря вратата.

Tabs