Система за аварийна връзка за асансьори представлява напълно завършено и готово за монтаж изделие, предназначено да осъществява спешна двустранна гласова връзка между пътник в блокирана асансьорна кабина и службата за техническа помощ чрез използване на GSM канали през обществените GSM мрежи. Системата може да бъде използвана при всички видове пътнически и пътническо-товарни асансьори в страната и отговаря на изискванията на стандарта БДС 81-28 и "Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори".

Основните функции, които притежава предлаганата аварийна връзка са:
– осъществяване на спешна двустранна гласова GSM връзка между блокиран пътник в асансьорна кабина и сервизната техническа служба, след натискане на бутон за повикване;
– гласовата връзка може да бъде осъществена с два предварително въведени телефонни номера на сервизната служба;
– наличие на възможност за повикване от други телефонни номера;
– гласовата връзка не може да бъде прекратена от блокирания пътник, а само от сервизния техник;
– спешната връзка може да бъде многократно активирана от блокирания пътник докато съществуват аварийни условия;
– наличие на защита срещу случайни или фалшиви повиквания от асансьорна кабина;
– дистанционна настройка на разговорния канал по отношение на силата на звука и чувствителността на микрофона;
– възможност за дистанционно наблюдение на параметрите на GSM комуникатора;
– захранване от електрическата инсталация на асансьора;
– възможност за поставяне при необходимост на допълнително аварийно акумулаторно захранване при всички модели асансьори.

Разговорно табло аварийна връзка

Разговорно табло

Модел: АВРТ

Разговорно табло за монтаж в асансьорната кабина за аварийно повикване с мно-
гопроводен свързващ кабел (3 m)

...

Разгледай продукта