Домофони и домофонни системи с високо качество произведени в България!

Аудио домофонните системи "Балканбит" създават разговорни връзки между живущите и посетителите на дадена сграда и/или с нейния портиер. Те позволяват и дистанционно отваряне на входната врата, ако същата е снабдена с електрически насрещник на бравата си. Домофонните системи се състоят от три основни части:
− входно домофонно табло, поставено на входа на сградата;
− домофонна централа;
− индивидуални аудио или видео апартаментни домофони.

Домофонната система се захранва от електрическа мрежа с напрежение ~220 V, подавано към домофонната централа. Поради тази причина домофонната централа обикновено се монтира в главното ел. табло на сградата.

При наличие на външен посетител на дадена сграда, чрез натискане на бутон от входното домофонно табло с помощта на домофонната централа се изпраща повиквателен сигнал (позвъняване) към съответния етажен апартаментен домофонен апарат. Самият повиквателен сигнал се генерира в домофонната централа. Чрез вдигане на слушалката на апартаментния домофон се осъществява необходимия двупосочен разговор между посетителя и живущия в апартамента. Гръмкостта на провеждания разговор се регулира чрез вградени регулиращи елементи (потенциометри), намиращи се както в домофонния апарат (Р), така и в домофонната централа (Ап. Дом. и Вх. Дом.). Регулирането на тези елементи се извършва при първоначалното пускане и настройване на домофонната система. При необходимост чрез натискане на двата бутона В1 и В2 (ако е наличен), намиращи се върху корпуса на апартаментния домофон, могат да се изпратят сигнали за дистанционно отваряне на електрическия насрещник на бравата на входната врата на сградата, за повикване на портиер или включване на стълбищно осветление.

Домофонна централа

Домофонна централа

Модел: ДЦ02

Домофонната централа, производство на фирма "Балканбит", е предназначена да изпрати повикване към избран от домофонното табло абонат, да изгради двупосочна разговорна връзка...

Разгледай продукта