Домофони и домофонни системи с високо качество произведени в България!

Аудио домофонните системи "Балканбит" създават разговорни връзки между живущите и посетителите на дадена сграда и/или с нейния портиер. Те позволяват и дистанционно отваряне на входната врата, ако същата е снабдена с електрически насрещник на бравата си. Домофонните системи се състоят от три основни части:
− входно домофонно табло, поставено на входа на сградата;
− домофонна централа;
− индивидуални аудио или видео апартаментни домофони.

Домофонната система се захранва от електрическа мрежа с напрежение ~220 V, подавано към домофонната централа. Поради тази причина домофонната централа обикновено се монтира в главното ел. табло на сградата.

При наличие на външен посетител на дадена сграда, чрез натискане на бутон от входното домофонно табло с помощта на домофонната централа се изпраща повиквателен сигнал (позвъняване) към съответния етажен апартаментен домофонен апарат. Самият повиквателен сигнал се генерира в домофонната централа. Чрез вдигане на слушалката на апартаментния домофон се осъществява необходимия двупосочен разговор между посетителя и живущия в апартамента. Гръмкостта на провеждания разговор се регулира чрез вградени регулиращи елементи (потенциометри), намиращи се както в домофонния апарат (Р), така и в домофонната централа (Ап. Дом. и Вх. Дом.). Регулирането на тези елементи се извършва при първоначалното пускане и настройване на домофонната система. При необходимост чрез натискане на двата бутона В1 и В2 (ако е наличен), намиращи се върху корпуса на апартаментния домофон, могат да се изпратят сигнали за дистанционно отваряне на електрическия насрещник на бравата на входната врата на сградата, за повикване на портиер или включване на стълбищно осветление.

Входен домофонен модул с 2 бутона

Входен домофонен модул с 2 бутона

Модел: ДАБ2

Входен домофонен модул с 2 бутона и с разговорно устройство. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на...

Разгледай продукта
Входен домофонен модул с 4 бутона

Входен домофонен модул с 4 бутона

Модел: ДАБ4

Входен домофонен модул с 4 бутона и разговорно устройство. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на...

Разгледай продукта
Входен домофонен модул с 6 бутона

Входен домофонен модул с 6 бутона

Модел: ДАБ6

Входен домофонен модул с 6 бутона и с разговорно устройство. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на...

Разгледай продукта
Входен домофонен модул с 8 бутона

Входен домофонен модул с 8 бутона

Модел: ДАБ8

Входен домофонен модул с 8 бутона и с разговорно устройство. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на...

Разгледай продукта
Входен домофонен модул с 12 бутона

Входен домофонен модул с 12 бутона

Модел: ДАБ12

Рзширителен модул без разговорно устройство за разширяване на системата според броя апартаменти във входа.

Входните домофонни табла, производство на...

Разгледай продукта
Едномодулна рамка за външен монтаж ДАОВ1

Носеща рамки за външен монтаж

Модел: ДАОВ1 - носеща рамка за един входен домофонен модул

Модел: ДАОВ2 - носеща рамка за два входни домофонни модула

Модел: ДАОВ3 - носеща рамка за три входни домофонни модула...

Разгледай продукта
Рамка за вграден монтаж ДАР1

Носещи рамки за вграден монтаж

Модел: ДАР1 - носещи рамка за един входен домофоннен модул

Модел: ДАР2 - носещи рамка за два входни домофонни модула

Модел: ДАР3 - носещи рамка за три входни домофонни модула...

Разгледай продукта

Аудио домофон

Модел: АД-03П

Ауидо домофон със слушалка с един бутон, светлинна индикация и превключвател за усилване на звъненето.

Домофонният апарат "Балканбит" се използва както при системите...

Разгледай продукта

Аудио домофон

Модел: АД-02Д

Ауидо домофон със слушалка с два бутон.

Домофоните "Балканбит" се използва както при системите на свързване "3 + 1", така и при системите "5 + 1", които понякога се...

Разгледай продукта

Домофонна централа

Модел: ДЦ02

Домофонната централа, производство на фирма "Балканбит", е предназначена да изпрати повикване към избран от домофонното табло абонат, да изгради двупосочна разговорна връзка...

Разгледай продукта