Модел: DMR11S/S8

Входен видео домофонен панел с цветна камера, разговорно устройство и 8 бутона за избор на абонат.

Входните  видео домофонни табла/панели са предназначени да осъществяват повикване и двустранна визуална и разговорна връзка между посетителите на дадена сграда и нейните обитатели. Обикновено те се монтират на входа на дадена сграда непосредствено до входната ú врата.

Домофонните видео табла/панели се изграждат чрез два конструктивни елементи:
1) входни домофонни модули, върху които са разположени имената и бутоните за позвъняване към отделните ползватели (апартаменти) на системата;
2) носеща рамка, за повърхностен монтаж, в която се поставят входните домофонните модули.

Домофоннитевидео  модули на свой ред, в зависимост от броя и вида на бутоните за позвъняване, са разработени в различни серии.

Tabs