Модел: BB-805

Стоманен бутон за изход с основа за система за контрол на достъп.

Tabs