Модел: АД-02Д

Ауидо домофон със слушалка с два бутона.

Домофоните "Балканбит" се използва както при системите на свързване "3 + 1", така и при системите "5 + 1", които понякога се срещат в по-старите сгради. Тази универсалност се осъществява чрез ръчно превключване на специално поставени за тази цел комутиращи елементи (джъмпери∗) върху печатната платка на домофона по време на неговото първоначално монтиране и пускане в действие.

При широко разпространената схема на изграждане на домофонната инсталация "3 + 1" двата джъмпера са поставени във включено положение. Бутонът В1 служи за отваряне на входната врата на сградата. С неговото натискане се задейства електрическия насрещник на входната врата на сградата чрез подаване на 14 VAC от домофонната централа. Чрез бутонът В2 могат да се извършват допълнителни операции от домофона: задействане на стълбищно осветление, изпращане на повикване към портиер и т. н.

При наличие и използване на схема на свързване "5 + 1" и двата джъмпера се изваждат от местата им. Бутонът В1 пак се използва за отваряне на входната врата на сградата, но в случая това става с помощта на външно подведено променливо напрежение (8÷14) VAC (бутон В1 е изведен директно на клемореда). Бутонът В2, както и в предишния вариант, може да се използва за осъществяване на допълнителни функции.

Tabs