Модел: SC-AP11401

Ауидо домофон със слушалка с един бутон.

Апартаментният домофонен апарат е предназначен да осъществява двустранна разговорна връзка с входното домофонно табло на сградата. Това може да се из­вършва при домофонни системи, свързани по схемата "3+1" проводника. Общият проводник при домофонната система е "минус".

Бутонът В1 при системата "3+n" ("n" е броят на апартаментните домофони) служи за отваряне на вход­ната врата на сградата, чрез задействане на електрическия ú насрещник от домофонната централа.

Tabs