начало / АВАРИЙНА ВРЪЗКА AСАНСЬОР

АВАРИЙНА ВРЪЗКА ЗА АСАНСЬОР

АВАРИЙНА ВРЪЗКАОписание:

Системата е предназначена за осъществяване на спешни обаждания от асансьорнаta кабина до служителите на спешна помощ или техническа поддръжка.

Системата се състои от 3 отделни модула:

  1. Разговорно табло
  2. GSM Комуникатор
  3. Аварийно захранване с акумулатор
В комплектацията са включени още и:
  • Инструкция за пускане в действие
  • Монтажна DIN шина

Характеристики:

* готов за ползване – изисква се само записване на телефонните номера в SIM картата чрез GSM апарат;

* лесен за използване от страна на бедстващите. От хората в асансьора се иска само едно натискане на аварийния бутон за повече от 10 секунди, за да започне прозвъняване на записаните в SIM картата на устройството телефони на техниците от аварийната служба;

*съвместим както с нови и модерни асансьори, така и със стари модели, монтирани преди години;

*аварийно захранване чрез допълнителен акумулатор, в случай на отпадане на главното захранване;

*работи с всички мобилни оператори;

*работи в широк температурен диапазон.

Схема на свързване на аварийна връзка