Модел: Tesla 14

Електромагнитен насрещник с памет - нормално отворен. При подаване на напрежение се отваря вратата.

Tabs