Домофонните системи се делят основно на аудио и видео домофонни системи. Този вид системи създават разговорни и/или визуални връзки между живущите и посетителите на дадена сграда и/или с нейния портиер. Те позволяват и дистанционно отваряне на входната врата, ако същата е снабдена с електрически насрещник на бравата си. Домофонните системи се състоят от три основни възела:
− домофонно табло, поставено на входа на сградата
− домофонна централа
− индивидуални аудио или видео апартаментни домофони

Входен домофонен модул с 2 бутона

Входен домофонен модул с 2 бутона

Модел: ДАБ2

Входен домофонен модул с разговорно устройство

Разгледай продукта
Входен домофонен модул с 4 бутона

Входен домофонен модул с 4 бутона

Модел: ДАБ4

Входен домофонен модул с разговорно устройство

Разгледай продукта
Входен домофонен модул с 6 бутона

Входен домофонен модул с 6 бутона

Модел: ДАБ6

Входен домофонен модул с разговорно устройство

Разгледай продукта
Входен домофонен модул с 8 бутона

Входен домофонен модул с 8 бутона

Модел: ДАБ8

Входен домофонен модул с разговорно устройство

Разгледай продукта
Входен домофонен модул с 12 бутона

Входен домофонен модул с 12 бутона

Модел: ДАБ12

Рзширителен модул без разговорно устройство

Разгледай продукта
Едномодулна рамка за външен монтаж ДАОВ1

Монтажни рамки за външен монтаж

Модел: ДАОВ1 - рамка за един входен домофонен модул

Модел: ДАОВ2 - рамка за два входни домофонни модула

Модел: ДАОВ3 - рамка за три входни домофонни модула

Разгледай продукта
Рамка за вграден монтаж ДАР1

Монтажни рамки за вграден монтаж

Модел: ДАР1 - рамка за един входен домофоннен модул

Модел: ДАР2 - рамка за два входни домофонни модула

Модел: ДАР3 - рамка за три входни домофонни модула

Разгледай продукта